Διογένης ΜΚΟ

Πρόγραμμα-Ομπρέλα για Ηλικιωμένους Πωλητές

Η οργάνωση Διογένης ΜΚΟ ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να υποστηρίξει τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα και να τα βοηθήσει να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό.
Αποδέκτης
Διογένης ΜΚΟ
http://www.shedia.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα-Ομπρέλα για Ηλικιωμένους Πωλητές
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2013
Χρηματοδότηση Προγράμματος

Η Διογένης ΜΚΟ εστιάζει κυρίως στους άστεγους και σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης δημιούργησαν την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων το 2006 και συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων για πρώτη φορά το 2007. Η συμμετοχή τους στην ομάδα, καθώς και το ενδιαφέρον τους για τον ευάλωτο αυτό πληθυσμό, οδήγησε στη δημιουργία της Διογένης ΜΚΟ. Η δεύτερη δράση της οργάνωσης, μετά την Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων, είναι το Πρόγραμμα «Σχεδία». Η «Σχεδία» είναι ένα μηνιαίο περιοδικό δρόμου, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου (International Network of Street Papers), το οποίο πωλείται από άστεγους και άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι πωλητές κερδίζουν το 50% της κάθε πώλησης του περιοδικού. Το πρώτο τεύχος της «Σχεδίας» κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2013 και, έκτοτε, 500 άτομα σε ανάγκη έχουν εργαστεί ως πωλητές. Η Διογένης ΜΚΟ δραστηριοποιείται, επίσης, στη διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αστεγία και τη φτώχεια. Για τους ηλικιωμένους πωλητές της «Σχεδίας» που δεν μπορούν να στέκονται στο δρόμο για πολλές ώρες, η Διογένης ΜΚΟ δημιούργησε το Πρόγραμμα «Συνδρομή Αλληλεγγύης», στα πλαίσια του οποίου οι ηλικιωμένοι πωλητές λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι υπεύθυνοι για τις συνδρομητικές πωλήσεις της «Σχεδίας», από τα γραφεία της οργάνωσης. Το πρόγραμμα «Upcycling» (μετασκευή) αφορά στην επανάχρηση απούλητων τευχών της «Σχεδίας» για τη δημιουργία χρήσιμων προϊόντων, όπως προμήθειες γραφείου, κοσμήματα και μικρά αντικείμενα οικιακής χρήσης. Ηλικιωμένοι πωλητές εκπαιδεύονται και λαμβάνουν μηνιαία πληρωμή για τη δημιουργία των παραπάνω προϊόντων.

Πρόγραμμα-Ομπρέλα για Ηλικιωμένους Πωλητές

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος-ομπρέλα για τους ηλικιωμένους πωλητές της «Σχεδίας», με δύο άξονες: «Συνδρομή Αλληλεγγύης» και «Upcycling». Όσον αφορά τη «Συνδρομή Αλληλεγγύης», η Διογένης ΜΚΟ απασχολεί 6 πωλητές που είναι υπεύθυνοι για 960 συνολικά συνδρομές, 160 ο καθένας. Η δωρεά αφορά στην πρόσληψη τουλάχιστον 28 ηλικιωμένων πωλητών για 12 μήνες, με στόχο την αύξηση των συνδρομών στις 2.200. Κατά δεύτερον, η δωρεά αφορά και στην αναβάθμιση του προγράμματος «Upcycling», από την πιλοτική του μορφή σε πλήρες πρόγραμμα, με 35 εκπαιδευμένους ηλικιωμένους πωλητές μετασκευασμένων προϊόντων για 12 μήνες.

Η Διογένης ΜΚΟ εστιάζει κυρίως στους άστεγους και σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης δημιούργησαν την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων το 2006 και συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων για πρώτη φορά το 2007. Η συμμετοχή τους στην ομάδα, καθώς και το ενδιαφέρον τους για τον ευάλωτο αυτό πληθυσμό, οδήγησε στη δημιουργία της Διογένης ΜΚΟ. Η δεύτερη δράση της οργάνωσης, μετά την Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων, είναι το Πρόγραμμα «Σχεδία». Η «Σχεδία» είναι ένα μηνιαίο περιοδικό δρόμου, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου (International Network of Street Papers), το οποίο πωλείται από άστεγους και άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι πωλητές κερδίζουν το 50% της κάθε πώλησης του περιοδικού. Το πρώτο τεύχος της «Σχεδίας» κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2013 και, έκτοτε, 500 άτομα σε ανάγκη έχουν εργαστεί ως πωλητές. Η Διογένης ΜΚΟ δραστηριοποιείται, επίσης, στη διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αστεγία και τη φτώχεια. Για τους ηλικιωμένους πωλητές της «Σχεδίας» που δεν μπορούν να στέκονται στο δρόμο για πολλές ώρες, η Διογένης ΜΚΟ δημιούργησε το Πρόγραμμα «Συνδρομή Αλληλεγγύης», στα πλαίσια του οποίου οι ηλικιωμένοι πωλητές λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι υπεύθυνοι για τις συνδρομητικές πωλήσεις της «Σχεδίας», από τα γραφεία της οργάνωσης. Το πρόγραμμα «Upcycling» (μετασκευή) αφορά στην επανάχρηση απούλητων τευχών της «Σχεδίας» για τη δημιουργία χρήσιμων προϊόντων, όπως προμήθειες γραφείου, κοσμήματα και μικρά αντικείμενα οικιακής χρήσης. Ηλικιωμένοι πωλητές εκπαιδεύονται και λαμβάνουν μηνιαία πληρωμή για τη δημιουργία των παραπάνω προϊόντων.

Πρόγραμμα-Ομπρέλα για Ηλικιωμένους Πωλητές

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος-ομπρέλα για τους ηλικιωμένους πωλητές της «Σχεδίας», με δύο άξονες: «Συνδρομή Αλληλεγγύης» και «Upcycling». Όσον αφορά τη «Συνδρομή Αλληλεγγύης», η Διογένης ΜΚΟ απασχολεί 6 πωλητές που είναι υπεύθυνοι για 960 συνολικά συνδρομές, 160 ο καθένας. Η δωρεά αφορά στην πρόσληψη τουλάχιστον 28 ηλικιωμένων πωλητών για 12 μήνες, με στόχο την αύξηση των συνδρομών στις 2.200. Κατά δεύτερον, η δωρεά αφορά και στην αναβάθμιση του προγράμματος «Upcycling», από την πιλοτική του μορφή σε πλήρες πρόγραμμα, με 35 εκπαιδευμένους ηλικιωμένους πωλητές μετασκευασμένων προϊόντων για 12 μήνες.

Αποδέκτης
Διογένης ΜΚΟ
http://www.shedia.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα-Ομπρέλα για Ηλικιωμένους Πωλητές
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2013
Χρηματοδότηση Προγράμματος

Η Διογένης ΜΚΟ εστιάζει κυρίως στους άστεγους και σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης δημιούργησαν την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων το 2006 και συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων για πρώτη φορά το 2007. Η συμμετοχή τους στην ομάδα, καθώς και το ενδιαφέρον τους για τον ευάλωτο αυτό πληθυσμό, οδήγησε στη δημιουργία της Διογένης ΜΚΟ. Η δεύτερη δράση της οργάνωσης, μετά την Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων, είναι το Πρόγραμμα «Σχεδία». Η «Σχεδία» είναι ένα μηνιαίο περιοδικό δρόμου, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου (International Network of Street Papers), το οποίο πωλείται από άστεγους και άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι πωλητές κερδίζουν το 50% της κάθε πώλησης του περιοδικού. Το πρώτο τεύχος της «Σχεδίας» κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2013 και, έκτοτε, 500 άτομα σε ανάγκη έχουν εργαστεί ως πωλητές. Η Διογένης ΜΚΟ δραστηριοποιείται, επίσης, στη διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αστεγία και τη φτώχεια. Για τους ηλικιωμένους πωλητές της «Σχεδίας» που δεν μπορούν να στέκονται στο δρόμο για πολλές ώρες, η Διογένης ΜΚΟ δημιούργησε το Πρόγραμμα «Συνδρομή Αλληλεγγύης», στα πλαίσια του οποίου οι ηλικιωμένοι πωλητές λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι υπεύθυνοι για τις συνδρομητικές πωλήσεις της «Σχεδίας», από τα γραφεία της οργάνωσης. Το πρόγραμμα «Upcycling» (μετασκευή) αφορά στην επανάχρηση απούλητων τευχών της «Σχεδίας» για τη δημιουργία χρήσιμων προϊόντων, όπως προμήθειες γραφείου, κοσμήματα και μικρά αντικείμενα οικιακής χρήσης. Ηλικιωμένοι πωλητές εκπαιδεύονται και λαμβάνουν μηνιαία πληρωμή για τη δημιουργία των παραπάνω προϊόντων.

Πρόγραμμα-Ομπρέλα για Ηλικιωμένους Πωλητές

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος-ομπρέλα για τους ηλικιωμένους πωλητές της «Σχεδίας», με δύο άξονες: «Συνδρομή Αλληλεγγύης» και «Upcycling». Όσον αφορά τη «Συνδρομή Αλληλεγγύης», η Διογένης ΜΚΟ απασχολεί 6 πωλητές που είναι υπεύθυνοι για 960 συνολικά συνδρομές, 160 ο καθένας. Η δωρεά αφορά στην πρόσληψη τουλάχιστον 28 ηλικιωμένων πωλητών για 12 μήνες, με στόχο την αύξηση των συνδρομών στις 2.200. Κατά δεύτερον, η δωρεά αφορά και στην αναβάθμιση του προγράμματος «Upcycling», από την πιλοτική του μορφή σε πλήρες πρόγραμμα, με 35 εκπαιδευμένους ηλικιωμένους πωλητές μετασκευασμένων προϊόντων για 12 μήνες.

Η Διογένης ΜΚΟ εστιάζει κυρίως στους άστεγους και σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης δημιούργησαν την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων το 2006 και συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων για πρώτη φορά το 2007. Η συμμετοχή τους στην ομάδα, καθώς και το ενδιαφέρον τους για τον ευάλωτο αυτό πληθυσμό, οδήγησε στη δημιουργία της Διογένης ΜΚΟ. Η δεύτερη δράση της οργάνωσης, μετά την Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων, είναι το Πρόγραμμα «Σχεδία». Η «Σχεδία» είναι ένα μηνιαίο περιοδικό δρόμου, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου (International Network of Street Papers), το οποίο πωλείται από άστεγους και άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι πωλητές κερδίζουν το 50% της κάθε πώλησης του περιοδικού. Το πρώτο τεύχος της «Σχεδίας» κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2013 και, έκτοτε, 500 άτομα σε ανάγκη έχουν εργαστεί ως πωλητές. Η Διογένης ΜΚΟ δραστηριοποιείται, επίσης, στη διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αστεγία και τη φτώχεια. Για τους ηλικιωμένους πωλητές της «Σχεδίας» που δεν μπορούν να στέκονται στο δρόμο για πολλές ώρες, η Διογένης ΜΚΟ δημιούργησε το Πρόγραμμα «Συνδρομή Αλληλεγγύης», στα πλαίσια του οποίου οι ηλικιωμένοι πωλητές λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι υπεύθυνοι για τις συνδρομητικές πωλήσεις της «Σχεδίας», από τα γραφεία της οργάνωσης. Το πρόγραμμα «Upcycling» (μετασκευή) αφορά στην επανάχρηση απούλητων τευχών της «Σχεδίας» για τη δημιουργία χρήσιμων προϊόντων, όπως προμήθειες γραφείου, κοσμήματα και μικρά αντικείμενα οικιακής χρήσης. Ηλικιωμένοι πωλητές εκπαιδεύονται και λαμβάνουν μηνιαία πληρωμή για τη δημιουργία των παραπάνω προϊόντων.

Πρόγραμμα-Ομπρέλα για Ηλικιωμένους Πωλητές

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος-ομπρέλα για τους ηλικιωμένους πωλητές της «Σχεδίας», με δύο άξονες: «Συνδρομή Αλληλεγγύης» και «Upcycling». Όσον αφορά τη «Συνδρομή Αλληλεγγύης», η Διογένης ΜΚΟ απασχολεί 6 πωλητές που είναι υπεύθυνοι για 960 συνολικά συνδρομές, 160 ο καθένας. Η δωρεά αφορά στην πρόσληψη τουλάχιστον 28 ηλικιωμένων πωλητών για 12 μήνες, με στόχο την αύξηση των συνδρομών στις 2.200. Κατά δεύτερον, η δωρεά αφορά και στην αναβάθμιση του προγράμματος «Upcycling», από την πιλοτική του μορφή σε πλήρες πρόγραμμα, με 35 εκπαιδευμένους ηλικιωμένους πωλητές μετασκευασμένων προϊόντων για 12 μήνες.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά