Δήμος Αθηναίων - Λέσχη Φιλίας Παγκρατίου

Επίπλωση

Οι 25 Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων είναι χώροι που προσφέρουν θαλπωρή και κοινωνική στήριξη σε ηλικιωμένους Αθηναίους.
Αποδέκτης
Δήμος Αθηναίων - Λέσχη Φιλίας Παγκρατίου
Τίτλος Δωρεάς
Επίπλωση
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Στις Λέσχες Φιλίας οι ηλικιωμένοι συναναστρέφονται με συνομήλικούς τους, ενημερώνονται και συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Ο μέσος αριθμός των ενεργών μελών της εκάστοτε Λέσχης Φιλίας είναι 400 άτομα. Η κάθε Λέσχη έχει, κατά μέσο όρο, 70 ημερήσιες επισκέψεις, διάρκειας περίπου 3 ωρών.

Επίπλωση

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά επίπλων η οποία επέτρεψε την έναρξη λειτουργίας της Λέσχης Φιλίας Παγκρατίου.

Στις Λέσχες Φιλίας οι ηλικιωμένοι συναναστρέφονται με συνομήλικούς τους, ενημερώνονται και συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Ο μέσος αριθμός των ενεργών μελών της εκάστοτε Λέσχης Φιλίας είναι 400 άτομα. Η κάθε Λέσχη έχει, κατά μέσο όρο, 70 ημερήσιες επισκέψεις, διάρκειας περίπου 3 ωρών.

Επίπλωση

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά επίπλων η οποία επέτρεψε την έναρξη λειτουργίας της Λέσχης Φιλίας Παγκρατίου.

Αποδέκτης
Δήμος Αθηναίων - Λέσχη Φιλίας Παγκρατίου
Τίτλος Δωρεάς
Επίπλωση
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Στις Λέσχες Φιλίας οι ηλικιωμένοι συναναστρέφονται με συνομήλικούς τους, ενημερώνονται και συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Ο μέσος αριθμός των ενεργών μελών της εκάστοτε Λέσχης Φιλίας είναι 400 άτομα. Η κάθε Λέσχη έχει, κατά μέσο όρο, 70 ημερήσιες επισκέψεις, διάρκειας περίπου 3 ωρών.

Επίπλωση

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά επίπλων η οποία επέτρεψε την έναρξη λειτουργίας της Λέσχης Φιλίας Παγκρατίου.

Στις Λέσχες Φιλίας οι ηλικιωμένοι συναναστρέφονται με συνομήλικούς τους, ενημερώνονται και συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Ο μέσος αριθμός των ενεργών μελών της εκάστοτε Λέσχης Φιλίας είναι 400 άτομα. Η κάθε Λέσχη έχει, κατά μέσο όρο, 70 ημερήσιες επισκέψεις, διάρκειας περίπου 3 ωρών.

Επίπλωση

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά επίπλων η οποία επέτρεψε την έναρξη λειτουργίας της Λέσχης Φιλίας Παγκρατίου.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά