Δήμος Αρταίων - Παράρτημα Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ανέζας & Δημοτικό Ιατρείο

Επίπλωση & Εξοπλισμός

Ο Δήμος Άρτας λειτουργεί ένα Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στην πόλη της Άρτας και 2 παραρτήματα στα χωριά Ανέζα και Ράχη.
Αποδέκτης
Δήμος Αρταίων - Παράρτημα Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ανέζας & Δημοτικό Ιατρείο
http://www.arta.gr
Τίτλος Δωρεάς
Επίπλωση & Εξοπλισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Άρτα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και στα παραρτήματα περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Το παράρτημα που βρίσκεται στην Ανέζα, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2013 με στόχο να προσελκύσει ηλικιωμένους από τα 11 γειτονικά χωριά. Το παράρτημα βρίσκεται δίπλα στο δημοτικό ιατρείο και οι ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και τις δύο δομές ταυτόχρονα.

Επίπλωση & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά επίπλων και ηλεκτρικών ειδών για το παράρτημα της Ανέζας καθώς και στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το δημοτικό ιατρείο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και στα παραρτήματα περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Το παράρτημα που βρίσκεται στην Ανέζα, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2013 με στόχο να προσελκύσει ηλικιωμένους από τα 11 γειτονικά χωριά. Το παράρτημα βρίσκεται δίπλα στο δημοτικό ιατρείο και οι ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και τις δύο δομές ταυτόχρονα.

Επίπλωση & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά επίπλων και ηλεκτρικών ειδών για το παράρτημα της Ανέζας καθώς και στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το δημοτικό ιατρείο.

Αποδέκτης
Δήμος Αρταίων - Παράρτημα Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ανέζας & Δημοτικό Ιατρείο
http://www.arta.gr
Τίτλος Δωρεάς
Επίπλωση & Εξοπλισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Άρτα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και στα παραρτήματα περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Το παράρτημα που βρίσκεται στην Ανέζα, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2013 με στόχο να προσελκύσει ηλικιωμένους από τα 11 γειτονικά χωριά. Το παράρτημα βρίσκεται δίπλα στο δημοτικό ιατρείο και οι ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και τις δύο δομές ταυτόχρονα.

Επίπλωση & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά επίπλων και ηλεκτρικών ειδών για το παράρτημα της Ανέζας καθώς και στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το δημοτικό ιατρείο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και στα παραρτήματα περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, δημιουργικές δραστηριότητες, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Το παράρτημα που βρίσκεται στην Ανέζα, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2013 με στόχο να προσελκύσει ηλικιωμένους από τα 11 γειτονικά χωριά. Το παράρτημα βρίσκεται δίπλα στο δημοτικό ιατρείο και οι ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και τις δύο δομές ταυτόχρονα.

Επίπλωση & Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά επίπλων και ηλεκτρικών ειδών για το παράρτημα της Ανέζας καθώς και στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το δημοτικό ιατρείο.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά