Μπορούμε

Πρόγραμμα Διάσωση και Προσφορά Τροφίμων

Το Μπορούμε ιδρύθηκε το 2012 σε ανταπόκριση της οικονομικής κρίσης με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, μέσω της διοργάνωσης της κατανομής του περισσευούμενου φαγητού σε άτομα που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Αποδέκτης
Μπορούμε
http://www.boroume.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Διάσωση και Προσφορά Τροφίμων
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο οργανισμός λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας και συντονισμού ανάμεσα σε δωρητές τροφίμων και αποδέκτες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συνδέεοντας την προσφορά με την ανάγκη. Οι αποδέκτες οργανισμοί περιλαμβάνουν ορφανοτροφεία, στέγες αστέγων και γηροκομεία. Το Μπορούμε έχει αναπτύξει περισσότερες από 350 ενεργές μόνιμες “γέφυρες” και 150 προσωρινές “γέφυρες” ανάμεσα σε δωρητές τροφίμων και αποδέκτες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Από την ίδρυσή του, έχουν διασωθεί περισσότερες από 6 εκατομμύρια μερίδες φαγητού.

Πρόγραμμα Διάσωση και Προσφορά Τροφίμων

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη του κεντρικού προγράμματος του Μπορούμε, Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξεύρεση δυνητικών δωρητών τροφίμων και αποδεκτών κοινωφελών φορέων, καθώς και η δημιουργία περισσότερων μόνιμων “γεφυρών” για την προσφορά τροφίμων σε όλη την Ελλάδα. Το 2015 διασώθηκαν 3.768.000 μερίδες φαγητού μέσω του προγράμματος, με αύξηση σχεδόν 300% από το 2014. Κατά μέσο όρο διασώζονται 15.000 μερίδες φαγητού ημερησίως.

Ο οργανισμός λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας και συντονισμού ανάμεσα σε δωρητές τροφίμων και αποδέκτες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συνδέεοντας την προσφορά με την ανάγκη. Οι αποδέκτες οργανισμοί περιλαμβάνουν ορφανοτροφεία, στέγες αστέγων και γηροκομεία. Το Μπορούμε έχει αναπτύξει περισσότερες από 350 ενεργές μόνιμες “γέφυρες” και 150 προσωρινές “γέφυρες” ανάμεσα σε δωρητές τροφίμων και αποδέκτες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Από την ίδρυσή του, έχουν διασωθεί περισσότερες από 6 εκατομμύρια μερίδες φαγητού.

Πρόγραμμα Διάσωση και Προσφορά Τροφίμων

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη του κεντρικού προγράμματος του Μπορούμε, Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξεύρεση δυνητικών δωρητών τροφίμων και αποδεκτών κοινωφελών φορέων, καθώς και η δημιουργία περισσότερων μόνιμων “γεφυρών” για την προσφορά τροφίμων σε όλη την Ελλάδα. Το 2015 διασώθηκαν 3.768.000 μερίδες φαγητού μέσω του προγράμματος, με αύξηση σχεδόν 300% από το 2014. Κατά μέσο όρο διασώζονται 15.000 μερίδες φαγητού ημερησίως.

Αποδέκτης
Μπορούμε
http://www.boroume.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Διάσωση και Προσφορά Τροφίμων
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο οργανισμός λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας και συντονισμού ανάμεσα σε δωρητές τροφίμων και αποδέκτες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συνδέεοντας την προσφορά με την ανάγκη. Οι αποδέκτες οργανισμοί περιλαμβάνουν ορφανοτροφεία, στέγες αστέγων και γηροκομεία. Το Μπορούμε έχει αναπτύξει περισσότερες από 350 ενεργές μόνιμες “γέφυρες” και 150 προσωρινές “γέφυρες” ανάμεσα σε δωρητές τροφίμων και αποδέκτες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Από την ίδρυσή του, έχουν διασωθεί περισσότερες από 6 εκατομμύρια μερίδες φαγητού.

Πρόγραμμα Διάσωση και Προσφορά Τροφίμων

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη του κεντρικού προγράμματος του Μπορούμε, Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξεύρεση δυνητικών δωρητών τροφίμων και αποδεκτών κοινωφελών φορέων, καθώς και η δημιουργία περισσότερων μόνιμων “γεφυρών” για την προσφορά τροφίμων σε όλη την Ελλάδα. Το 2015 διασώθηκαν 3.768.000 μερίδες φαγητού μέσω του προγράμματος, με αύξηση σχεδόν 300% από το 2014. Κατά μέσο όρο διασώζονται 15.000 μερίδες φαγητού ημερησίως.

Ο οργανισμός λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας και συντονισμού ανάμεσα σε δωρητές τροφίμων και αποδέκτες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συνδέεοντας την προσφορά με την ανάγκη. Οι αποδέκτες οργανισμοί περιλαμβάνουν ορφανοτροφεία, στέγες αστέγων και γηροκομεία. Το Μπορούμε έχει αναπτύξει περισσότερες από 350 ενεργές μόνιμες “γέφυρες” και 150 προσωρινές “γέφυρες” ανάμεσα σε δωρητές τροφίμων και αποδέκτες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Από την ίδρυσή του, έχουν διασωθεί περισσότερες από 6 εκατομμύρια μερίδες φαγητού.

Πρόγραμμα Διάσωση και Προσφορά Τροφίμων

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη του κεντρικού προγράμματος του Μπορούμε, Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξεύρεση δυνητικών δωρητών τροφίμων και αποδεκτών κοινωφελών φορέων, καθώς και η δημιουργία περισσότερων μόνιμων “γεφυρών” για την προσφορά τροφίμων σε όλη την Ελλάδα. Το 2015 διασώθηκαν 3.768.000 μερίδες φαγητού μέσω του προγράμματος, με αύξηση σχεδόν 300% από το 2014. Κατά μέσο όρο διασώζονται 15.000 μερίδες φαγητού ημερησίως.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά