Νέα

Νέα

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Πρόγραμμα Εθελοντισμού για Ηλικιωμένους

Η Ethelon δημιούργησε, με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ένα εξάμηνο πιλοτικό πρόγραμμα εθελοντισμού για συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από δύο άξονες: Εθελοντισμός Βάσει Δεξιοτήτων και Δια Βίου Μάθηση.

Ο πρώτος άξονας του προγράμματος, Εθελοντισμός Βάσει Δεξιοτήτων, συνδέει άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία έχουν συγκεκριμένες δεξιότητες και χόμπι, με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που αναζητούν εθελοντές με τις αντίστοιχες δεξιότητες. Κατά τους τρεις πρώτους μήνες της εφαρμογής του προγράμματος, 82 ηλικιωμένοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για το Πρόγραμμα Εθελοντισμού Βάσει Δεξιοτήτων, με συμμετέχοντες σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εθελοντικές θέσεις.

Ο δεύτερος άξονας, αυτός της Δια Βίου Μάθησης, αφορά στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ηλικιωμένους συνταξιούχους, για την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, υποβλήθηκαν 100 αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. 55 ηλικιωμένοι πήραν μέρος σε μαθήματα Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και άλλοι 65 σε εργαστήρια με θέμα την υγεία. Μέσα στους επόμενους τρεις μήνες της εφαρμογής του προγράμματος, η Ethelon θα συνεργαστεί με τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) των Δήμων Ηρακλείου και Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να προσφέρει στους ηλικιωμένους μαθήματα Αγγλικών για τον Τουρισμό και Πρώτων Βοηθειών. Στόχος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων από τους δύο παραπάνω δήμους να ξεπεράσει τους 100. Επιπλέον, θα προσφερθούν μαθήματα Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και εργαστήρια Υγείας, σε περίπου 60 ηλικιωμένους που κατοικούν στο Δήμο Αθηναίων και 30 στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, οι ηλικιωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, όπως καθαρισμός πάρκων, φύτευση δέντρων, και βάψιμο σχολικών και άλλων δημοσίων κτιρίων. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ηλικιωμένους, καθώς τα άτομα που είχαν μακροχρόνια επαγγελματική δραστηριότητα αντιμετωπίζουν προβλήματα με την προσαρμογή τους στην καθημερινότητα μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη δωρεά:

https://www.timafoundation.org/el/grant/157-g-ethelon

Date
06.09.2017
Προηγούμενο
Επόμενο