Νέα

Νέα

Co2Gether: Δημιουργία της πρώτης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τη Δωρεά Ιατρικού και Υγειονομικού Εξοπλισμού

Η Co2Gether, μέσω δωρεάς του προγράμματος Σημεία Στήριξης του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, υλοποίησε ένα νέο πρόγραμμα το 2022-2023. Δημιούργησε την  πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα στην Ελλάδα που αντιστοιχίζει δωρεές νέου και ελαφρά χρησιμοποιημένου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού με εκείνους που τον χρειάζονται. Η Co2Gether συνέλλεξε και επισκεύασε τον εξοπλισμό με τη βοήθεια μελών ευάλωτων ομάδων που εκπαιδευθήκαν στη συντήρηση. Εν συνεχεία, ο εξοπλισμός κατανεμήθηκε δωρεάν σε 90 ευάλωτους ηλικιωμένους που ζουν στο σπίτι, ή σε άλλους φορείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Η πλατφόρμα βασίζεται σε καινοτόμο πρότυπο της envieautonomie.

Επί του παρόντος, η Co2Gether, με δωρεά πάλι του Ιδρύματος ΤΙΜΑ, συνεχίζει το έργο της με τη διαδικτυακή πλατφόρμα, προσφέροντας ιατρικό και υγειονομικό εξοπλισμό σε τουλάχιστον 150 ηλικιωμένα άτομα που έχουν ανάγκη, στη Δυτική Ελλάδα και άλλες περιοχές. Στόχος της είναι να καλύψει τις ανάγκες σε εξοπλισμό, σε γηροκομεία και άλλους φορείς κοινωνικής πρόνοιας που προσφέρουν υπηρεσίες περίθαλψης σε ηλικιωμένους, κυρίως στα απομακρυσμένα τμήματα της περιοχής. Εξοπλισμό θα λάβουν τουλάχιστον 20 οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας. Η Co2Gether θα λαμβάνει το εξοπλισμό, μέσω αποστολών από τη Γαλλία, και θα τον αποθηκεύει για διάστημα 12 μηνών. Επιπλέον, θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και θα προσφέρει κατάρτιση σε ηλικιωμένους και φροντιστές, η οποία θα περιλαμβάνει την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, καθώς και συναφή ζητήματα όπως η ασφαλής μετακίνηση και μεταφορά των ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας, δεξιότητες πρώτων βοηθειών, κλπ.

 

 

 

 

Date
04.04.2024
Προηγούμενο
Επόμενο