Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 40 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 106.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 •  

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου "ΑγκαλιάΖΩ" Νομού Αχαΐας

  Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων για τον Καρκίνο

 • ΝΕΑ

 •  

  Κοινοτικό Κέντρο στο Δήμο Αθηναίων

  Η ActionAid Hellas προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και εύρεσης θέσεων εργασίας στο Κέντρο Ενδυνάμωσης «Επίκεντρο», για κατοίκους Αθηνών ηλικίας 50 ετών και άνω.

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου "ΑγκαλιάΖΩ" Νομού Αχαΐας

  Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων για τον Καρκίνο

 • Κοινοτικό Κέντρο στο Δήμο Αθηναίων

  Η ActionAid Hellas προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και εύρεσης θέσεων εργασίας στο Κέντρο Ενδυνάμωσης «Επίκεντρο», για κατοίκους Αθηνών ηλικίας 50 ετών και άνω.