Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 47 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι επωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 95.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

  Λειτουργική Στήριξη

 • ΝΕΑ

 • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης για θέματα γήρανσης

  Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, μέσω δωρεάς του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, θα αναπτύξει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για θέματα γήρανσης. 

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

  Λειτουργική Στήριξη

 • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης για θέματα γήρανσης

  Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, μέσω δωρεάς του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, θα αναπτύξει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για θέματα γήρανσης.