Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 40 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι ωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 106.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • XXXX

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ActionAid Ελλάς

  Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Νομικής Συμβουλευτικής και Εύρεσης Θέσεων Εργασίας

 • ΝΕΑ

 • Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Διαγενεακό Πρόγραμμα ανάμεσα σε Ηλικιωμένους και Φοιτητές

  Το Γηροκομείο Νάουσας δημιούργησε, με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ένα διαγενεακό πρόγραμμα ανάμεσα σε ηλικιωμένους και σπουδαστές από το τμήμα εργοθεραπείας του Ι.Ε.Κ. Βέροιας. 

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ActionAid Ελλάς

  Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Νομικής Συμβουλευτικής και Εύρεσης Θέσεων Εργασίας

 • Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Διαγενεακό Πρόγραμμα ανάμεσα σε Ηλικιωμένους και Φοιτητές

  Το Γηροκομείο Νάουσας δημιούργησε, με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ένα διαγενεακό πρόγραμμα ανάμεσα σε ηλικιωμένους και σπουδαστές από το τμήμα εργοθεραπείας του Ι.Ε.Κ. Βέροιας.