Εστίαν Τίμα
Λυσίας

Γήρας Τιμάν
Χίλων

Οι δωρεές έχουν ευνοήσει 1 στους 47 ηλικιωμένους στην Ελλάδα

Περισσότερα από 61.000 άτομα 
έχουν επωφεληθεί μέσω δωρεών

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν
στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία

Οι επωφελούμενοι των δωρεών 
ξεπερνούν τις 95.000

 • ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΝΕΑ

  ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • XXXX

  Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΔΩΡΕΕΣ

 • ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη»

  Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης

 • ΝΕΑ

 • Νέο Μηχάνημα Υπερήχων - Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

  Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, απέκτησε νέο μηχάνημα υπερήχων για το Ακτινολογικό Εργαστήριο.

 • Η αποστολή μας

  Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

 • ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη»

  Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης

 • Νέο Μηχάνημα Υπερήχων - Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

  Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, απέκτησε νέο μηχάνημα υπερήχων για το Ακτινολογικό Εργαστήριο.