Η αποστολή μας
Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

Σκοπός του ΤΙΜΑ (προστακτική του ρήματος "τιμώ"), από την ίδρυσή του το 2011 και μέσω της συνεχιζόμενης φιλανθρωπικής του δράσης, είναι να τιμήσει τη μνήμη του Ιωάννη Μ. Καρρά και της συζύγου του, Αθηνάς Καρρά. 
 
Το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ενισχύει με δωρεές ελληνικούς και ελληνικού ενδιαφέροντος μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού και των επιστημών και χρηματοδοτεί μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που έχουν επιδείξει αποτελεσματική διοίκηση και επιτύχει σημαντικά, διαχρονικά και αισθητά αποτελέσματα.
 
Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα θέτει τους κοινωφελείς του στόχους ανεξάρτητα και εν συνεχεία αναπτύσσει στρατηγικές για την επίτευξή τους. Το Ίδρυμα αποζητά δυνητικούς δωρεοδόχους και άλλους στρατηγικούς συνεργάτες που επιθυμούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του. Η διαδικασία πραγματοποίησης δωρεών, από την ανάπτυξη στρατηγικής και την έγκριση των δωρεών έως την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, προϋποθέτει ενεργή συνεργασία και ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στο Ίδρυμα, τους δωρεοδόχους του και άλλους φορείς.  
 
Το Ίδρυμα δεν πραγματοποιεί δωρεές σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες και δε δέχεται δωρεές από φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή άλλους οργανισμούς.
 
Από το 2012, το ΤΙΜΑ έχει πραγματοποιήσει 229 δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυρίως στην Ελλάδα. Το 80% των παραπάνω δωρεών έχουν ως αποδέκτες πολίτες της τρίτης ηλικίας, μία από τις πιο ευάλωτες πλυθησμιακές ομάδες της ελληνικής κοινωνίας που επηρεάζεται από την οικονομική κρίση.
 

Το όγδοο έτος της φιλανθρωπικής δράσης του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος χαρακτηρίζεται από την προσπάθειά του να προσφέρει πιο στοχευμένη και αποτελεσματική βοήθεια στους ηλικιωμένους μέσω της ανάπτυξης τριών πρωτοβουλιών: Μεγαλώνοντας με Υγεία, Υποστήριξη Δομών Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, και Μεγαλώνοντας με Αναπηρία (σύνδεσμος: www.timafoundation.org/el/Initiatives ).

Επιπλέον, στα 8 χρόνια της λειτουργίας του, το ΤΙΜΑ ενθαρρύνει ανελλιπώς συνεργασίες και συνεργίες ανάμεσα στους δωρεοδόχους του και προσπαθεί πάντα να πολλαπλασιάζει τα οφέλη των δωρεών που πραγματοποιεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι δωρεές του έχουν αποτελέσματα που μεταφράζονται σε επιπλέον οφέλη για το δωρεοδόχο οργανισμό ή τους δικαιούχους του. Το ΤΙΜΑ παραμένει σταθερό στη δέσμευσή του να μοιράζεται τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές που ενισχύουν τον αντίκτυπο των δωρεών του.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τον 2012-2016 Απολογισμό Δράσεων του Ιδρύματος εδώ.