Δημιουργία νέου Προγράμματος: «Αντάμα» - Εταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση

Η Εταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση δημιούργησε, με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα για ηλικιωμένους με τίτλο «Αντάμα». Το πρόγραμμα «Αντάμα» προσφέρει μία εμπειρία στα πλαίσια της οποίας νέοι καλλιτέχνες «ανταμώνουν» και διασκεδάζουν με ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα αποτελεί μία διαδραστική και συμμετοχική εμπειρία για ηλικιωμένους σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία και άλλες δομές. Αποσκοπεί όχι μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και στη νοητική ενδυνάμωση των συμμετεχοντων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί βάσει βέλτιστης πρακτικής από το εξωτερικό, καθώς και σε συνεργασία με γεροντολόγους στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα «Αντάμα» δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση της μείωσης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία λόγω των αυξανόμενων οικονομικών δυσκολιών. Η έλλειψη δραστηριοτήτων αυτού του είδους συμβάλλει στην απομόνωση των ηλικιωμένων και, σε πολλές περιπτώσεις, σε κατάθλιψη. Σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι δεν εκτίθενται σε ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, η έλλειψη των εν λόγω δραστηριοτήτων συχνά οδηγεί και σε μειωμένη νοητική δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Αντάμα»:
www.timafoundation.org/en/grant/26-g-Sinthesis