Έκδοση Βιβλίου

Μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, και στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», το Seveneleven συνέγραψε βιβλίο με πληροφορίες σχετικά με ασκήσεις και τεχνικές νοητικής ενδυνάμωσης για ηλικιωμένα άτομα, και ιδιαίτερα όσους πάσχουν από άνοια. Οι μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί βάσει της εμπειρίας του οργανισμού με προγράμματα ψυχαγωγίας για ηλικιωμένους. Το βιβλίο εφαρμόζει μία αισθητηριακή προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει καθημερινές ασκήσεις που χρησιμοποιούν τις 5 αισθήσεις – αφή, όσφρηση, όραση, ακοή και γεύση. Περιλαμβάνει ασκήσεις για τις 365 ημέρες του χρόνου και εκτεταμένες προτάσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν από ηλικιωμένα άτομα. Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους τους ηλικιωμένους, αλλά και τους φροντιστές τους. Μέσω των ασκήσεων, το βιβλίο έχει σκοπό να διεγείρει τις αισθήσεις και να αποτελέσει έναυσμα για την ανάκληση αναμνήσεων από τα διάφορα στάδια της ζωής των ηλικιωμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό και τη δωρεά:
https://www.timafoundation.org/el/grant/201-g-seveneleven