Δημιουργία Νέου Προγράμματος: «Δεν προσπερνάμε, στηρίζουμε ΚΑΙ την Τρίτη Ηλικία»

Η Emfasis ΑΜΚΕ, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ανέπτυξε ένα πρόγραμμα για τη στήριξη των ηλικιωμένων που είναι άνεργοι και ζουν στους δρόμους του Δήμου Πειραιά. Η ομάδα της Emfasis, μέσω εθελοντών δρόμου, κοινωνικών λειτουργών και νομικών συμβούλων, πραγματοποιεί επισκέψεις προκειμένου να προσφέρει βοήθεια στους άστεγους ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων άστεγων, οι οποίοι είναι θύματα της οικονομικής κρίσης και κοινωνικού αποκλεισμού και έχουν, συνεπώς, εγκαταλειφθεί από τις οικογένειές τους. Σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Υποστήριξης της Emfasis, θα προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες όπως ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, και νομική βοήθεια. Ειδικότερα, όσον αφορά τα νομικά θέματα, οι περισσότεροι άστεγοι δεν έχουν νομικά έγγραφα ταυτοποίησης, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την λήψη κοινωνικών παροχών από τις διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες. Όσον αφορά την ψυχολογική υποστήριξη, ο στόχος είναι να μειωθεί η αίσθηση της μοναξιάς και της εγκατάλειψης που νιώθουν οι ηλικιωμένοι άστεγοι. Τελικός σκοπός του προγράμματος είναι τα απομακρύνει τα παραπάνω άτομα από τους δρόμους, προσφέροντάς τους, παράλληλα, κίνητρα για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Η Emfasis συνεργάζεται, επίσης, με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, προκειμένου να προσφέρει επιπλέον βοήθεια στους ηλικιωμένους άστεγους. Το πρόγραμμα της Emfasis είναι το πρώτο πρόγραμμα παρεμβάσεων δρόμου που απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιωμένους άστεγους στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη δωρεά:

www.timafoundation.org/el/grant/151-g-emfasis-non-profit-nbsp