Υποστήριξη του βραβευμένου Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης

Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγίου Κωνσταντίνου είναι ένα από τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Ηλιούπολης. Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2012, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας καθώς και ψυχαγωγικά προγράμματα στους ηλικιωμένους κατοίκους της Ηλιούπολης με σκοπό να προάγει τη σωματική και ψυχολογική ευεξία. Το Δεκέμβριο του 2012, το Κέντρο έλαβε την πανελλήνια διάκριση στην κατηγορία «Περιβάλλοντα Προσφιλή προς τους Ηλικιωμένους» στο διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ Γενεών 2012. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει το στόχο του Δήμου για τη δημιουργία ενός κέντρου που αποτελεί ένα σημείο συνάντησης και διάδρασης όλων των γενεών.

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ενισχύει το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγίου Κωνσταντίνου με την παροχή ιατρικής φροντίδας καθώς και την αγορά ιατρικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγίου Κωνσταντίνου και τη δωρεά:
www.timafoundation.gr/el/grant/39-g-Δήμος-Ηλιούπολης