Δημιουργία Νέου Προγράμματος: “Σοφή Παρέα στο Μουσείο” – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή δημιούργησε, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ένα πολύπλευρο πρόγραμμα για την προσβασιμότητα των ηλικιωμένων επισκεπτών στο Μουσείο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας του Μουσείου για ηλικιωμένους επισκέπτες μέσω τριών βασικών αξόνων: α) εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, β) κατάρτιση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξομοίωσης από γεροντολόγους για το προσωπικό του Μουσείου σε θέματα που σχετίζονται με τους ηλικιωμένους επισκέπτες, και γ) ξεναγήσεις για 1.500 ηλικιωμένους επισκέπτες από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα “Σοφή Παρέα στο Μουσείο” υπόκειται στο ευρύτερο πρόγραμμα “Παρέα στο Μουσείο”, σκοπός του οποίου είναι η αύξηση του αριθμού των μελών από ευάλωτες ομάδες που επισκέπτονται το μουσείο και περιλαμβάνει ενήλικες με νοητικές και σωματικές αναπηρίες, άστεγους, ηλικιωμένους και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι το πρώτο μουσείο στην Ελλάδα που υλοποιεί πρόγραμμα προσβασιμότητας για ηλικιωμένους επισκέπτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη δωρεά:

www.timafoundation.org/el/grant/116-g-