Δημιουργία Νέου Προγράμματος: «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης» - Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών

Μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών δημιούργησε το πρόγραμμα «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης». Το πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη και τη θεραπεία ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα εφαρμόζει μια ολιστική, μη-φαρμακευτική προσέγγιση και περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία που έχουν θετική επίδραση στη σωματική, την ψυχική και την ψυχολογική υγεία των ηλικιωμένων συνταξιούχων των Σερρών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορα πρωτότυπα στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, το συνδυασμό ψυχολογικής υποστήριξης, ψυχαγωγίας και την προαγωγή του εθελοντισμού για συνταξιοδοτημένους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα προσφέρει μια πρακτική λύση για την μη-ενεργή επαγγελματική ζωή που ακολουθεί τη συνταξιοδότηση. Η βιωσιμότητα του προγράμματος βασίζεται, επίσης, στον εθελοντισμό: οι δικαιούχοι του προγράμματος θα λειτουργούν ως πρεσβευτές και θα προσφέρουν ορισμένες από τις υπηρεσίες του στα επόμενα χρόνια της λειτουργίας του προγράμματος.
Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση πολλών αιτημάτων προς το Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ν. Σερρών από ηλικιωμένους πολίτες που βγήκαν πρόσφατα στη σύνταξη. Οι ηλικιωμένοι ζητούσαν ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου να ανταποκριθούν στη μετάβαση από την ενεργή ζωή στη σύνταξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολύ λίγες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα που προσφέρουν υποστήριξη ειδικά για τη συνταξιοδότηση, με το παρόν πρόγραμμα ανάμεσά τους. Οι δικαιούχοι θα είναι περίπου 100 συνταξιοδοτημένοι ηλικιωμένοι πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης» και τη δωρεά:

www.timafoundation.org/el/grant/104-g-association-of-families-and-friends-for-the-mental-health-of-serres