Στήριξη του διεθνώς αναγνωρισμένου Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής είναι το πρώτο εργαστήριο ιατρικής φυσικής του ελληνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης και συστήθηκε εντός της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1964. Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι να διαπρέπει στην εκπαίδευση και τη διεπιστημονική έρευνα, σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη συνεργία. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων, μέσω νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής δραστηριότητας. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει αναπτύξει σχετικό λογισμικό για αυτό το σκοπό.

Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα στηρίζει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την αναβάθμιση και την επέκταση του λογισμικού, το οποίο, κατόπιν, θα προσφερθεί δωρεάν σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ηλικιωμένους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά:
www.timafoundation.org/el/grant/96-g-aristotle-university-of-thessaloniki-laboratory-of-medical-physics