Δημιουργία νέου Προγράμματος - Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» δημιούργησε ένα πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για ηλικιωμένους που έχουν πρόσφατα διαγνωστεί με άνοια. Το πρόγραμμα αφορά σε κατ 'οίκον επισκέψεις από ψυχολόγο και εργοθεραπευτή. Ο ψυχολόγος προσφέρει γνωστική αξιολόγηση σε ασθενείς καθώς και ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς και στους φροντιστές. Ο εργοθεραπευτής παρέχει ενημέρωση για τους τρόπους δημιουργικής απασχόλησης στο σπίτι και διαμορφώνει το περιβάλλον διαβίωσης του ηλικιωμένου με γνώμονα την ασθένειά του.

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» ανταποκρινόμενη στην έλλειψη στοχευόμενων υπηρεσιών προς νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με άνοια καθώς και στην αύξηση των ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα στο σπίτι τους δημιούργησε, με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στόχος του προγράμματος είναι να παρατείνει την παρουσία των ηλικιωμένων με άνοια στο σπίτι τους, αποφεύγοντας έτσι την ιδρυματοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη δωρεά:
www.timafoundation.gr/en/grant/41-g-Nestor Psychogeriatric