Δημιουργία νέου Προγράμματος: "Γνωρίζω την Πόλη Μου" - Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Θεσσαλονίκης

Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Θεσσαλονίκης δημιούργησαν ένα πρόγραμμα ευημερίας για ηλικιωμένους με τίτλο «Γνωρίζω την Πόλη Μου». Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει το συνδυασμό οργανωμένων περιπάτων για ηλικιωμένους με ξεναγήσεις στους ιστορικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Σκοπός του Προγράμματος είναι η νοητική ενδυνάμωση, η σωματική άσκηση και η ψυχαγωγία. Το Πρόγραμμα αποτελείται από 13 περιπατητικές διαδρομές, η κάθε μια σε ένα διαφορετικό ιστορικό χώρο, με συμμετοχή 250 ηλικιωμένων από τα 14 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Θεσσαλονίκης.

Το Πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» δημιουργήθηκε, με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, σε ανταπόκριση αιτημάτων από ηλικιωμένα μέλη που έχουν λιγότερες δυνατότητες συμμετοχής σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες λόγω μειωμένων κονδυλίων. Η έλλειψη δραστηριοτήτων αυτού του είδους συμβάλλει στην απομόνωση των ηλικιωμένων και, σε πολλές περιπτώσεις, οδηγεί σε κατάθλιψη. Σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι δεν συμμετέχουν σε ασκήσεις νοητικής ενίσχυσης, η απουσία των εν λόγω δραστηριοτήτων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε μειωμένη νοητική δραστηριότητα. Το Πρόγραμμα συνδυάζει, με ιδιαίτερο τρόπο, τη σωματική άσκηση και τη νοητική ενδυνάμωση και αποτελεί καινοτομία για τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα «Γνωρίζω την Πόλη Μου» είναι μέρος ευρύτερης δωρεάς προς τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.timafoundation.org/el/grant/24-g-Κέντρο-Ανοιχτής-Προστασίας-Ηλικιωμένων