Δημιουργία νέου Προγράμματος: «Ασφαλείς στο Σπίτι» - PRAKSIS

Η PRAKSIS δημιούργησε το πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι» με στόχο την παράταση της ασφαλούς και ανεξάρτητης παραμονής των ηλικιωμένων στα σπίτια τους. Η υλοποίηση του Προγράμματος στηρίζεται σε τρείς άξονες:

1.   Προστασία: εξοπλισμός και εργασίες που προλαμβάνουν τα ατυχήματα και καθιστούν τη ζωή στο σπίτι πιο λειτουργική.
2.   Ασφάλεια: εξοπλισμός και εργασίες που προστατεύουν το σπίτι από τον κίνδυνο διάρρηξης.
3.   Γενικές βελτιώσεις: εξοπλισμός και εργασίες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής μέσα στο σπίτι.

Επωφελούμενοι του Προγράμματος θα είναι τουλάχιστον 25 άποροι ηλικιωμένοι που κατοικούν μόνοι τους σε 4 δήμους (Αθήνα, Κορυδαλλός, Μαρκόπουλο και Άγιος Δημήτριος). Επιπλέον, η επιλογή των επωφελούμενων θα γίνεται βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, κατάστασης υγείας και απουσίας συγγενών. Η PRAKSIS θα πλαισιώσει το πρόγραμμα με επιπλέον υπηρεσίες, όπως νομική στήριξη, οικονομικές συμβουλές, δικτύωση και παραπομπές. Ένας από τους στόχους της PRAKSIS μέσω του προγράμματος είναι η δημιουργία σχέσεων στις διάφορες γειτονιές, οι οποίες θα λειτουργούν ως μηχανισμός στήριξης για τους ηλικιωμένους.

Το Πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι» δημιουργήθηκε, με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού διαρρήξεων στα σπίτια των ηλικιωμένων που παρατηρείται από την αρχή της κρίσης. Μια ακόμη συνέπεια της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που το Πρόγραμμα αποσκοπεί να αντιστρέψει είναι η δυσκολία των ηλικιωμένων να καλύψουν τις βελτιώσεις ασφαλείας οι οποίες βοηθούν στην παράταση της παραμονής τους στο σπίτι και την αποφυγή της ιδρυματοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι» και τη δωρεά:

www.timafoundation.org/en/grant/10-g-praksis