Δημιουργία Νέου Προγράμματος: «Φροντίζω τη Μνήμη κατ’ Οίκον» - Φροντίζω

Το Φροντίζω δημιούργησε το πιλοτικό πρόγραμμα «Φροντίζω τη Μνήμη κατ’ Οίκον» για ασθενείς με άνοια που κατοικούν στην Πάτρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία τριμελούς ομάδας, αποτελούμενης από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και ειδικό σωματικής αγωγής, οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με άνοια πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς και στους φροντιστές τους. Ο κύριος στόχος του πιλοτικού προγράμματος «Φροντίζω τη Μνήμη κατ’ Οίκον» είναι η παροχή νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής άσκησης στους ασθενείς. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, την προσφορά ψυχολογικής υποστήριξης προς τους ασθενείς και τους φροντιστές τους.

Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε, με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, σε ανταπόκριση της έλλειψης προσφοράς υπηρεσιών για ασθενείς με άνοια στην Πάτρα. Σκοπός του προγράμματος είναι η παράταση της παραμονής των ασθενών με άνοια στο σπίτι τους, αποφεύγοντας έτσι την ιδρυματοποίησή τους. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών της πιλοτικής φάσης του Προγράμματος, ο αριθμός των επωφελούμενων θα είναι τουλάχιστον 20.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Φροντίζω την Μνήμη κατ’ Οίκον» και τη δωρεά:
www.timafoundation.org/en/grant/15-g-Φροντίζω