Οργάνωση σεμιναρίου για την ενδυνάμωση Δομών Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δημιούργησε, με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενδυνάμωση δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. Το σεμινάριο, με τίτλο «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», καλύπτει ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας καθώς και θέματα γεροντολογίας. Θα υλοποιηθεί στην Αθήνα και απευθύνεται σε στελέχη δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων από όλη την Ελλάδα.

Το σεμινάριο ενδυνάμωσης δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι δομές μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων από το ξεκίνημα της κρίσης. Πέραν της παροχής περίθαλψης και φροντίδας σε ηλικιωμένους επί 24ώρου βάσης, οι δομές μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων βρίσκονται αντιμέτωπες με μειωμένα έσοδα, αυξημένα έξοδα, διαρκώς μεταβαλλόμενα νομικά και φορολογικά πλαίσια, καθώς και νέες εξελίξεις στη γεροντολογία και τη γηριατρική. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει εργαλεία για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, την επίτευξη της βιωσιμότητας και την εμβάθυνση του κοινωνικού αντίκτυπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και τη δωρεά:
www.timafoundation.org/en/grant/4-g-Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων