Δημιουργία νέου Προγράμματος: «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία» – Ένωση Κυριών Δράμας

Η Ένωση Κυριών Δράμας δημιούργησε, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ και σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία». Μέσω του προγράμματος, η Ένωση Κυριών Δράμας προσφέρει, σε μηνιαία βάση, τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής σε άπορες οικογένειες της Δράμας. Οι 74 επωφελούμενες οικογένειες είτε αποτελούνται αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλαμβάνουν εξαρτώμενο ηλικιωμένο μέλος που κατοικεί κάτω από την ίδια στέγη. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρήση διατακτικών για την κάλυψη των βασικών διατροφικών και οικιακών αναγκών της κάθε οικογένειας. Δύο κοινωνικοί λειτουργοί έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση προκειμένου να συνδράμουν αποτελεσματικά στο πρόγραμμα και στις ανάγκες των επωφελούμενων οικογενειών.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού αιτημάτων προς την Ένωση Κυριών Δράμας από ηλικιωμένους κατοίκους της Δράμας. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των επωφελούμενων και η ενθάρρυνση της κοινωνικής τους αυτονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία» και τη δωρεά: 
www.timafoundation.org/en/grant/18-g-Ένωση-Κυριών-Δράμας