Δημιουργία νέου Πρόγραμματος: «Μήνυμα Ζωής» - Γιατροί του Κόσμου

Η οργάνωση Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία δημιούργησε το πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής» που παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

1. Ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή: ειδικευμένη παροχή ιατρικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής σε ηλικιωμένα άτομα στα Ανοιχτά Πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα και στο Πέραμα.
2. Εμβολιαστική κάλυψη: παροχή εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη σε 400 ηλικιωμένα άτομα.
3. Κατ' οίκον επισκέψεις: παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας κατ' οίκον σε τουλάχιστον 100 ηλικιωμένους με κινητικές δυσκολίες.
4. Επισιτιστικά πακέτα: προσφορά επισιτιστικών πακέτων σε τουλάχιστον 100 ηλικιωμένα άτομα το μήνα.

Η οργάνωση Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία ανταποκρινόμενη στην κοινωνικοοικονομική κρίση και στις αρνητικές επιπτώσεις της στους ηλικιωμένους δημιούργησε, με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής». Οι συνταξιούχοι και τα άτομα άνω των 65 ετών είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκτεταμένη φτώχεια που αγγίζει σήμερα το 20% του ελληνικού πληθυσμού. Όλο περισσότεροι ηλικιωμένοι αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις πρωτογενείς του ανάγκες και να ανταποκριθούν στις δαπάνες για την υγεία και τη σίτισή τους

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»: http://mdmgreece.gr/minima-zois/