ΝΕΑ

Ιανουαρίου 2021

Γιατροί του Κόσμου - Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

Νοεμβρίου 2020

Prolepsis: Πρόγραμμα “Φιλία σε κάθε Ηλικία”

Νοεμβρίου 2020

Νοσηλεία: Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»

Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης" 31 Ιουλίου 2020

Απριλίου 2020

Το Tima ανταποκρίνεται στην κρίση του Covid-19 με μεγάλα έργα για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας και των ηλικιωμένων

Μαρτίου 2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον
τέταρτο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Μαρτίου 2020

Σημεία Στήριξης 3: Βίντεο από τα προγράμματα

Μαρτίου 2020

Αντιμετωπίζοντας τον Covid-19

Μαρτίου 2020

Δημόσια Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Ιανουαρίου 2021

Γιατροί του Κόσμου - Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

Νοεμβρίου 2020

Prolepsis: Πρόγραμμα “Φιλία σε κάθε Ηλικία”

Νοεμβρίου 2020

Νοσηλεία: Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»

Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης" 31 Ιουλίου 2020

Απριλίου 2020

Το Tima ανταποκρίνεται στην κρίση του Covid-19 με μεγάλα έργα για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας και των ηλικιωμένων

Μαρτίου 2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον
τέταρτο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Μαρτίου 2020

Σημεία Στήριξης 3: Βίντεο από τα προγράμματα

Μαρτίου 2020

Αντιμετωπίζοντας τον Covid-19

Μαρτίου 2020

Δημόσια Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"