ΝΕΑ

Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης" 31 Ιουλίου 2020

Απριλίου 2020

Το Tima ανταποκρίνεται στην κρίση του Covid-19 με μεγάλα έργα για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας και των ηλικιωμένων

Μαρτίου 2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον
τέταρτο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Μαρτίου 2020

Σημεία Στήριξης 3: Βίντεο από τα προγράμματα

Μαρτίου 2020

Αντιμετωπίζοντας τον Covid-19

Μαρτίου 2020

Δημόσια Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Οκτωβρίου 2019

Διαγενεακό Πρόγραμμα

Σεπτεμβρίου 2019

Έκδοση Βιβλίου

Απριλίου 2019

Οδηγός Aνεύρεσης Πόρων για Γηροκομεία

Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης" 31 Ιουλίου 2020

Απριλίου 2020

Το Tima ανταποκρίνεται στην κρίση του Covid-19 με μεγάλα έργα για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας και των ηλικιωμένων

Μαρτίου 2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον
τέταρτο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Μαρτίου 2020

Σημεία Στήριξης 3: Βίντεο από τα προγράμματα

Μαρτίου 2020

Αντιμετωπίζοντας τον Covid-19

Μαρτίου 2020

Δημόσια Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Οκτωβρίου 2019

Διαγενεακό Πρόγραμμα

Σεπτεμβρίου 2019

Έκδοση Βιβλίου

Απριλίου 2019

Οδηγός Aνεύρεσης Πόρων για Γηροκομεία