ΝΕΑ

Σεπτεμβρίου 2018

Θεατρική Παράσταση για Θέματα Γήρανσης

Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα Δωρεάς Φαρμάκων για Γηριατρικές Μονάδες

Αυγούστου 2018

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Ιατρικό Πρόγραμμα

Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων «Σημεία Στήριξης»

Μαΐου 2018

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Ασθενείς με Άνοια

Μαρτίου 2018

Δημόσια Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Φεβρουαρίου 2018

Κοινοτικό Κέντρο στο Δήμο Αθηναίων

Φεβρουαρίου 2018

Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης για το Διαβήτη

Ιανουαρίου 2018

Ξενώνας

Σεπτεμβρίου 2018

Θεατρική Παράσταση για Θέματα Γήρανσης

Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα Δωρεάς Φαρμάκων για Γηριατρικές Μονάδες

Αυγούστου 2018

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Ιατρικό Πρόγραμμα

Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων «Σημεία Στήριξης»

Μαΐου 2018

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Ασθενείς με Άνοια

Μαρτίου 2018

Δημόσια Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Φεβρουαρίου 2018

Κοινοτικό Κέντρο στο Δήμο Αθηναίων

Φεβρουαρίου 2018

Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης για το Διαβήτη

Ιανουαρίου 2018

Ξενώνας