Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, της τέχνης και του πολιτισμού, και των επιστημών. Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί ελληνικούς και ελληνικού ενδιαφέροντος μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Δεν δέχεται αιτήματα από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες.

Οι αιτήσεις για δωρεές πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Περιγραφή του οργανισμού (η οποία να περιλαμβάνει το έτος ίδρυσης, το σκοπό, τις δραστηριότητες / προγράμματα και τους επωφελούμενους).
  • Περιγραφή του αιτήματος (η οποία να περιλαμβάνει το σκοπό, τους επωφελούμενους και το χρονοδιάγραμμα).
  • Άτομο επικοινωνίας.


Το Ίδρυμα αξιολογεί αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όλα τα αιτήματα λαμβάνουν γραπτή απάντηση.

Οι υποβολές των αιτημάτων γίνονται δεκτές στις παρακάτω διευθύνσεις:

info@timafoundation.org

ή

Σύμβουλος του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ
Κλεάνθους 1
Αθήνα 10674
Ελλάδα

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την υποβολή αιτήματος για δωρεά στο ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς και τα προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα, επισκεφθείτε την ενότητα Δωρεές. Σημαντικές πληροφορίες παρέχονται και στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.