Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών

Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την υποστήριξη άτομων με προβλήματα ψυχικής υγείας στο Νομό Σερρών. Το Ημερήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του Συλλόγου αποτελείται από εργοθεραπεία, λογοτεχνία και κατασκευή κοσμημάτων, για τη στήριξη, εκπαίδευση και ψυχαγωγία ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Ο Σύλλογος προσφέρει, επίσης, υπηρεσίες για τους φροντιστές ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και διοργανώνει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψυχική υγεία. Κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2012 - Νοέμβριος 2014, ο Σύλλογος είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Σερρών». Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Σερρών. Μέσω του Προγράμματος, ο Σύλλογος προσφέρει διάφορα προγράμματα-δραστηριότητες, όπως: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο: προσφορά μηνιαίων πακέτων με τρόφιμα και είδη υγιεινής σε 150 οικογένειες, και β) Κοινωνικό Συσσίτιο: προσφορά μεσημεριανού γεύματος καθημερινά σε 100 άτομα σε ένδεια.

Τρόφιμα

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων για 70 μηνιαία πακέτα τροφίμων που προσφέρονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Από τις 70 οικογένειες που λαμβάνουν τα πακέτα, οι 25 έχουν ηλικιωμένο συγγενή που ζει μαζί τους.