ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για αιτήσεις για δωρεές, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα Αιτήσεις.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις παρακάτω διευθύνσεις:

 
Ελλάδα*
Σύμβουλος του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ
Ακτή Μιαούλη 65
185 36 Πειραιάς
Ελλάδα
Τηλ.: 30 210 4293514
Φαξ: 30 210 4293518
 
* To TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα δεν διατηρεί γραφείο στην Ελλάδα 
 
Λίχτενσταϊν
Tima Charitable Foundation
c/o Continor Treuhand Anstalt
Kirchstrasse 1
LI-9490 Vaduz
Liechtenstein