ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ

Ένωση Κυριών Δράμας

Η Ένωση Κυριών Δράμας ιδρύθηκε το 1904 με σκοπό την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στους κατοίκους της Δράμας που βρίσκονται σε ανάγκη. Σήμερα, η Ένωση προσφέρει πλήθων αγαθών και υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες. Το 2014 και το 2015, το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα χρηματοδότησε το πρόγραμμα "Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία" για δύο συνεχόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα προσέφερε μηνιαίες προμήθειες τροφής και προϊόντων υγιεινής σε 74 οικογένειες στη Δράμα. Οι επωφελούμενες οικογένειες είτε αποτελούνταν αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλάμβαναν εξαρτώμενο ηλικιωμένο μέλος που κατοικούσε κάτω από την ίδια στέγη.
Η δωρεά έχει διάφορα στοιχεία που αποφέρουν περιφερειακά οφέλη, όπως:

  1. Η Ένωση Κυριών Δράμας προσέφερε δωρεάν υπηρεσίες στους δικαιούχους της δωρεάς, όπως εκπαίδευση σε ιατρικά θέματα, ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με την ανακύκλωση και άλλα ζητήματα, ομαδικές συνεδρίες μουσικής θεραπείας, μαθήματα πλεξίματος, χορωδία, θέατρο, πολιτιστικές εκδρομές και ομαδικά γεύματα.
  2. Η Ένωση Κυριών Δράμας συνεργάστηκε με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Αποστολή "Άνθρωπος" (http://www.missionanthropos.com/el) για την παροχή ιατρικού εξοπλισμού και φαρμάκων στους επωφελούμενους του προγράμματος "Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία". Συνολικά εκτελέστηκαν 179 συνταγές και χορηγήθηκαν 622 φαρμακευτικά σκευάσματα στους επωφελούμενους σε διάρκεια ενός έτους.
  3. Μέσω συνεργασίας με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας, οι ηλικιωμένοι δικαιούχοι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τις δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης και την προληπτική ιατρική για ηλικιωμένους.

Σύλλογος «Νοσηλεία»

Ο Σύλλογος «Νοσηλεία” ιδρύθηκε το 2001 από ιατρούς και νοσηλευτές του δημόσιου νοσοκομείου Παμμακάριστος, με σκοπό την παροχή νοσηλείας στο σπίτι σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα με κινητικές δυσκολίες, καθώς και σε κλινήρεις ασθενείς. Το 2015, το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα ενέκρινε δωρεά προς το Σύλλογο «Νοσηλεία» για τη στήριξη του προγράμματος κατ' οίκον νοσηλείας.

Η δωρεά έχει διάφορα στοιχεία που αποφέρουν περιφερειακά οφέλη, όπως:

  1. Ο οργανισμός συμμετείχε σε εκπαίδευση ανάπτυξης δυνατοτήτων για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της στρατηγικής του, καθιστώντας την πιο εξωστρεφή και ενεργή σε διάφορους τομείς.
  2. Ο Σύλλογος καλλιέργησε συνεγασίες με άλλους οργανισμούς για κοινές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, υπέγραψε συμφωνία με μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για περισσευούμενα φάρμακα και την κατανομή τους σε ΜΚΟ με δράση στον τομέα. Μέσω της παραπάνω στοχευμένης προσέγγισης, εντοπίστηκαν περισσευούμενα φάρμακα και προσφέρθηκαν σε οργανισμούς που τα είχαν ανάγκη.
  3. Η Νοσηλεία ανέπτυξε την στρατηγική ανεύρεσης πόρων της και έλαβε δωρεές από διάφορους δότες. Αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με σκοπό την υποβολή κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση.
  4. Επανασχεδίασε τη στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας της και θα ανανεώνει σταδιακά την ιστοσελίδα, το λογότυπο και τις διαφημιστικές εικόνες της. Προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα για ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο, προγραμματίζει τη μετάφραση του καταστατικού της στα αγγλικά.
  5. Η Νοσηλεία ανέπτυξε το δίκτυο εθελοντών της και διόρισε εθελοντές σε ζωτικές θέσεις του οργανισμού.
  6. Τέλος, η Νοσηλεία πήρε μέρος σε και διοργάνωσε πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις.