Δεδομένης της αποστολής του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ και της έμφασης που δίνει στην Τρίτη Ηλικία, έχουν σχεδιαστεί τρεις πρωτοβουλίες με στόχο να ευαισθητοποιηθεί το κοινωνικό σύνολο και να αντιμετωπιστούν ορισμένα από τα προβλήματα που επηρεάζουν αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δωρεές που συνδέονται με αυτές τις πρωτοβουλίες θα υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα των θεμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα σε όλη την Ελλάδα.