Η πρωτοβουλία για τη στήριξη Δομών Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων απευθύνεται σε γηροκομεία σε όλη την Ελλάδα. Τα γηροκομεία προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στην ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα των ηλικιωμένων που δεν είναι σε θέση να διαβιώνουν στην οικία τους. Οι συγκεκριμένες δομές έχουν υποστεί σημαντική μείωση του προϋπολογισμού τους ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν ολοένα και πολυπλοκότερα μεταβαλλόμενα νομικά και φορολογικά πλαίσια. Συνεπώς, έχουν αναγκαστεί να ελαχιστοποιήσουν ή ακόμα και να διακόψουν κρίσιμες παροχές, όπως την αναβάθμιση των υποδομών τους, την παροχή νέου εξοπλισμού και την επέκταση των προγραμμάτων τους. Επιπλέον, τα περισσότερα γηροκομεία δεν είναι σε θέση να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στη φροντίδα των ηλικιωμένων μέσω της παροχής υπηρεσιών όπως ψυχολογική υποστήριξη και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η απουσία των παραπάνω οδηγεί πολλούς ηλικιωμένους σε έλλειψη κοινωνικοποίησης, μοναξιά, ακόμα και κατάθλιψη.  

Η στρατηγική της πρωτοβουλίας είναι διττή. Αφενός υποστηρίζει τις δομές μακροχρόνιας φροντίδας μέσω της κάλυψης βασικών αναγκών. Σχετικές δωρεές μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού, ιατρικών προμηθειών και τροφίμων, προκειμένου να βελτιώσουν την καθημερινή λειτουργία και να στηρίξουν τις υπηρεσίες υγείας των γηροκομείων. Αφετέρου, η πρωτοβουλία στοχεύει και στην ενδυνάμωση ικανοτήτων (capacity building) των σχετικών δωρεοδόχων, όπου είναι εφικτό. Μέσω της ενδυνάμωσης ικανοτήτων, στόχος είναι η ανάπτυξη της παροχής των υπηρεσιών και η πιο αποτελεσματική μακροπρόθεσμη λειτουργία των γηροκομείων. Πρόκειται για μία διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης του τρόπου που λειτουργούν τα γηροκομεία, με απώτερο σκοπό την παροχή πιο ποιοτικής και ολιστικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Εξίσου σημαντικό στοιχείο της ενδυνάμωσης ικανοτήτων είναι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του προσωπικού. Εάν το γηροκομείο αποτελεί ένα δημιουργικό χώρο εργασίας, υπάρχουν λιγότερες μεταβολές προσωπικού, καθώς και πιο εποικοδομητική επαφή και αυξημένη αλληλεπίδραση με τους ηλικιωμένους.