Η πρωτοβουλία "Μεγαλώνοντας με Υγεία" του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ επικεντρώνεται στην ενίσχυση της γενικής υγείας των ηλικιωμένων, καθώς και στην αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση. Σήμερα, το προσδόκιμο ζωής πλησιάζει και συχνά ξεπερνά τα 80 έτη. Πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η διάρκεια ζωής στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον, το ποσοστό των ηλικιωμένων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία και είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ένας στους πέντε Έλληνες είναι άνω των 65 ετών. Η ανάγκη υποστήριξης της υγείας αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων και, συνεπώς, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εστιάζει σε δωρεές που ενισχύουν τη γενική υγεία του ηλικιωμένου πληθυσμού.

Μία από τις συνέπειες της προοδευτικής γήρανσης του πληθυσμού είναι η αύξηση του ποσοστού των εκφυλιστικών και χρόνιων ασθενειών. Παραδείγματα ασθενειών αυτού του είδους είναι, μεταξύ άλλων: άνοια, οστεοπόρωση, καρδιοαγγειακές παθήσεις, διαβήτης και νόσος του Πάρκινσον. Συνεπώς, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί, επίσης, στη στήριξη ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής επηρεάζει άμεσα την κοινωνική ενεργοποίηση. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ συχνά θεωρούμε ότι η αυξανόμενη μακροβιότητα συνεπάγεται και παράταση των ετών καλής υγείας, η πραγματικότητα είναι, δυστυχώς, αντίθετη. Συνεπώς, εάν γίνουν προσπάθειες για την καλυτέρευση της γενικής υγείας των ηλικιωμένων, θα βελτιωθεί, αντίστοιχα, η ποιότητα ζωής και η ενεργός συμμετοχή τους στην κοινωνία.