Αρχείο

Σεπτέμβριος 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Διαγενεακό Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους και Παιδιά

Αύγουστος 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Διαγενεακό Πρόγραμμα ανάμεσα σε Ηλικιωμένους και Φοιτητές

Ιούνιος 2017

Νέο Μηχάνημα Υπερήχων - Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

Μάρτιος 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προγράμματος «Σημεία Στήριξης» 

Φεβρουάριος 2017

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης για θέματα γήρανσης

Ιανουάριος 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Πρόγραμμα Ξεναγήσεων για Ηλικιωμένους στο Μουσείο Μπενάκη

Οκτώβριος 2016

Δημόσια Πρόσκληση

Οκτώβριος 2016

Διοργάνωση σεμιναρίου για ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης που απευθύνονται σε ελληνικές εταιρείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Απρίλιος 2016

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προγράμματος: “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά” – Δεσμός

Μάρτιος 2016

Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση Εγχειριδίου «Βοήθεια για τους Περιθάλποντες Ασθενών με Άνοια»

Φεβρουάριος 2016

Επέκταση Προγράμματος: Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα

Φεβρουάριος 2016

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»- Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών

Ιανουάριος 2016

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: “Σοφή Παρέα στο Μουσείο” – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή

Νοέμβριος 2015

Επέκταση Προγράμματος «Ασφαλείς στο Σπίτι»

Νοέμβριος 2015

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Νοέμβριος 2015

Στήριξη του διεθνώς αναγνωρισμένου Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιούλιος 2015

Ανακοίνωση Προγράμματος: "Σημεία Στήριξης"

Μάϊος 2015

Δημιουργία νέου Προγράμματος: "Ασφαλείς στο Σπίτι" - PRAKSIS

Απρίλιος 2015

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: "Φροντίζω τη Μνήμη κατ’ Οίκον" – Φροντίζω

Μάρτιος 2015

Οργάνωση σεμιναρίου για την ενδυνάμωση Δομών Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Νοέμβριος 2014

Δημιουργία νέου Προγράμματος: "Γνωρίζω την Πόλη Μου" - Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Θεσσαλονίκης

Ιούλιος 2014

Δημιουργία νέου Προγράμματος: "Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία" – Ένωση Κυριών Δράμας

Μάϊος 2014

Δημιουργία νέου Προγράμματος: «Αντάμα» - Εταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση

Φεβρουάριος 2014

Επέκταση Προγράμματος:«Σχεδία» - Διογένης ΜΚO

Φεβρουάριος 2014

Δωρεά Άμεσης Ανακούφισης - Δεσμός

Νοέμβριος 2013

Δημιουργία νέου Προγράμματος: Καφετέρια Myrtillo Café - Myrtillo

Ιούνιος 2013

Υποστήριξη του βραβευμένου Μουσικού Σχολείου Άρτας

Μάρτιος 2013

Δημιουργία νέου Προγράμματος: «Υποστήριξη Παιδιών με Νοσήματα του Αναπνευστικού Συστήματος» - Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Μάρτιος 2013

Υποστήριξη του βραβευμένου Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης

Φεβρουάριος 2013

Δημιουργία νέου Προγράμματος - Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»

Ιούνιος 2012

Δημιουργία νέου Πρόγραμματος: «Μήνυμα Ζωής» - Γιατροί του Κόσμου

Σεπτέμβριος 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Διαγενεακό Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους και Παιδιά

Αύγουστος 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Διαγενεακό Πρόγραμμα ανάμεσα σε Ηλικιωμένους και Φοιτητές

Ιούνιος 2017

Νέο Μηχάνημα Υπερήχων - Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

Μάρτιος 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προγράμματος «Σημεία Στήριξης» 

Φεβρουάριος 2017

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης για θέματα γήρανσης

Ιανουάριος 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Πρόγραμμα Ξεναγήσεων για Ηλικιωμένους στο Μουσείο Μπενάκη

Οκτώβριος 2016

Δημόσια Πρόσκληση

Οκτώβριος 2016

Διοργάνωση σεμιναρίου για ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης που απευθύνονται σε ελληνικές εταιρείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Απρίλιος 2016

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προγράμματος: “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά” – Δεσμός

Μάρτιος 2016

Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση Εγχειριδίου «Βοήθεια για τους Περιθάλποντες Ασθενών με Άνοια»

Φεβρουάριος 2016

Επέκταση Προγράμματος: Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα

Φεβρουάριος 2016

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»- Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών

Ιανουάριος 2016

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: “Σοφή Παρέα στο Μουσείο” – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή

Νοέμβριος 2015

Επέκταση Προγράμματος «Ασφαλείς στο Σπίτι»

Νοέμβριος 2015

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Νοέμβριος 2015

Στήριξη του διεθνώς αναγνωρισμένου Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ιούλιος 2015

Ανακοίνωση Προγράμματος: "Σημεία Στήριξης"

Μάϊος 2015

Δημιουργία νέου Προγράμματος: "Ασφαλείς στο Σπίτι" - PRAKSIS

Απρίλιος 2015

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: "Φροντίζω τη Μνήμη κατ’ Οίκον" – Φροντίζω

Μάρτιος 2015

Οργάνωση σεμιναρίου για την ενδυνάμωση Δομών Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Νοέμβριος 2014

Δημιουργία νέου Προγράμματος: "Γνωρίζω την Πόλη Μου" - Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Θεσσαλονίκης

Ιούλιος 2014

Δημιουργία νέου Προγράμματος: "Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία" – Ένωση Κυριών Δράμας

Μάϊος 2014

Δημιουργία νέου Προγράμματος: «Αντάμα» - Εταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση

Φεβρουάριος 2014

Επέκταση Προγράμματος:«Σχεδία» - Διογένης ΜΚO

Φεβρουάριος 2014

Δωρεά Άμεσης Ανακούφισης - Δεσμός

Νοέμβριος 2013

Δημιουργία νέου Προγράμματος: Καφετέρια Myrtillo Café - Myrtillo

Ιούνιος 2013

Υποστήριξη του βραβευμένου Μουσικού Σχολείου Άρτας

Μάρτιος 2013

Δημιουργία νέου Προγράμματος: «Υποστήριξη Παιδιών με Νοσήματα του Αναπνευστικού Συστήματος» - Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Μάρτιος 2013

Υποστήριξη του βραβευμένου Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης

Φεβρουάριος 2013

Δημιουργία νέου Προγράμματος - Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»

Ιούνιος 2012

Δημιουργία νέου Πρόγραμματος: «Μήνυμα Ζωής» - Γιατροί του Κόσμου