ΝΕΑ

Σεπτεμβρίου 2018

Θεατρική Παράσταση για Θέματα Γήρανσης

Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων «Σημεία Στήριξης»

Μαρτίου 2018

Δημόσια Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Φεβρουαρίου 2018

Κοινοτικό Κέντρο στο Δήμο Αθηναίων

Φεβρουαρίου 2018

Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης για το Διαβήτη

Ιανουαρίου 2018

Ξενώνας

Δεκεμβρίου 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Φροντίδα στο Σπίτι για Ασθενείς με Άνοια

Οκτωβρίου 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: «Δεν προσπερνάμε, στηρίζουμε ΚΑΙ την Τρίτη Ηλικία»

Οκτωβρίου 2017

Παροχή Ιατρικών Εξετάσεων

Σεπτεμβρίου 2018

Θεατρική Παράσταση για Θέματα Γήρανσης

Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων «Σημεία Στήριξης»

Μαρτίου 2018

Δημόσια Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης"

Φεβρουαρίου 2018

Κοινοτικό Κέντρο στο Δήμο Αθηναίων

Φεβρουαρίου 2018

Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης για το Διαβήτη

Ιανουαρίου 2018

Ξενώνας

Δεκεμβρίου 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: Φροντίδα στο Σπίτι για Ασθενείς με Άνοια

Οκτωβρίου 2017

Δημιουργία Νέου Προγράμματος: «Δεν προσπερνάμε, στηρίζουμε ΚΑΙ την Τρίτη Ηλικία»

Οκτωβρίου 2017

Παροχή Ιατρικών Εξετάσεων